Производи

W&H

logofb
W&H Dentalwerk– Aвстриja е светски водечки лидер  за производство на стоматолошки насадни инструменти и апарати повеќе од 120 години.

Единствен увозник и дистриб утер за W&H во Р.Македонија е Орал Естетик Трејд

 ТУРБИНИ И КОЛЕЊАЦИ
turbini1

ALEGRA ТЕ-95 RM/BC – без светло – еден спреј – стандардна глава 12,2мм-16W/330.000 r.p.m-стандардна Midwest/Borden конекција
ALEGRA ТЕ-98 LQ & RQ-54–LED + генератор – три спреја - стандардна глава 12,2мм
-16W/330.000r.p.m–конекција Rotoquick W&H –керамички лагери
ALEGRA ТЕ 98 –керамички лагери – три спреја - стандардна Midwest/Borden конекција - 16W
ALEGRA WE - 56/WE - 56 LED G -1:1колењак – без светло/LED+генератор – глава 10,1мм
ALEGRA WE- 99/ WE 99 LED G -1:4.5 колењак – без светло/ LED+генератор – три спреја – глава 10,1мм
ALEGRA WE-66/WE - 66 LED G

turbini2


SYNEA FUSION TG 98 – L –LED +светло - 4 спреја – стандардна глава 11,5мм -19W/360.000r.p.m - конекција Rotoquick W&H
SYNEA VISION ТК-98L & RQ-24 – LED+прстен - 5 спреја – стандардна глава 11,5мм -24W/360.000r.p.m --конекција Rotoquick W&H
SYNEA VISION TK-100L & RQ – 24
SYNEA VISION TK – 94L

SYNEA VISION WK-99LT/LTS -1:5 koлењак – комплетна стаклена прачка  -5 спреја –  глава 9,5мм
SYNEA VISION WK-66 LT/LTS -2:1 колењак – компактна стаклена прачка –1спреј       – глава 9,5мм
SYNEA VISION WK-56 LT/LTS -1:1 колењак –компактна стаклена прачка -1 спреј глава 9,5мм
SYNEA VISIONHK-43LT -1:1 насадник – комактна стаклена прачка –еден спреј

SYNEAFUSION WG -99LT
SYNEAFUSION WG -66LT
SYNEAFUSION WG -56 LT
SYNEAFUSION HG -43A


turbini3

ЕЛЕКТРИЧЕН МОТОР EM-E 12L –посебен уред – LED светло -40.000r.p.m – без четкици за подолга трајност – не  е потребна модификација на вашата стоматолошка столица


oral1

Орална хирургија и имплантологија
Implant med SI – 923 & WI – 75 E/KM.-лесен за употреба  -моќен мотор со 5,5Ncm Torque, - Контрола на Тorqueод 5 до 70Ncm – Автоматско нарезување на коска

NEW Implantmed SI-1023 -сигурен и едноставен, - сигурна контрола на торкот и мерење на стабилноста на имплантите со ISQ module, - краток моќен електричен мотор, - можност за Wi-fi педала


oral2

PIEZOMED & СЕТ ИНСТРУМЕНТИ “BONE”
- единствен со автоматска детекција на инструмент - Привремено 20% зголемување на моќноста со избирање на BOOST функцијата – ефикасно ладење, идеално осветлување на работното поле со LED светло – вклучува различни инструменти за коска, пародонтологија,екстракција, ретроградна ендодонција и синус лифт.


oral3

Хируршки насадни инструменти
WI 75 E/KM :-20:1 колењак – 1спреј –без светло – не се расклопува
S-11/S-11L :-1:1 насадник – без светло/LED + -надворешен спреј –се расклопува
WS-75/WS-75L -20:1колењак – без светло/LED + - еденспреј –се расклопува
WS-91/WS-91L -1:2,7 колењак –без светло/LED + - три спреја –се расклопува

Стерилизација и одржување
СЛИКА 1 СТЕРИЛ
LINA АВТОКЛАВ тип Б циклуси, краток ЕКО Б циклус, лесен за употреба и практичен, автоматско полнење на вода, интегрирана порта за usb.Достапни се модели од 17 и 22л.
LISA АВТОКЛАВ EKO DRY технологија, забрзан тип Б циклус, нов кориснички екран, лесно кориснкичко мени, ергономски надворешен и внатрешен дизајн, целосно следење на стерилизацијата благодарение на Wi-Fi конекција мобилна апликација за следење
Со купен автоклав следи можност за гратис по избор: деминерализатор на вода, уред за пакување на инструменти, уред за дестилација на вода или инструмент со LED светло
УРЕД ЗА ОДРЖУВАЊЕ ASSISTINA 301 PLUS Чистење и подмачкување преку ротација за само 35 секунди, адаптер со четири отвори

Kurraray

Kurraray

ВОВЕД: 

Kurary групацијата постои уште од 1926 год, а започнува со развој и производство на стоматолошки материјали во 1973 год. Тие се основоположници на атхезивната стоматологија со производството на првиот атхезив во светот – CLEARFIL™ LINER BOND F, а во 1990 год го произведуваат првиот само – нагризувачки атхезивCLEARFIL™ LINER BOND 2. Низ годините ги поставуваат златните стандарди со иновацијата на CLEARFIL™ SE BOND и PANAVIA™ цементите кои се поим за квалитет. Денес Kuraray Dental Inc развива и произведува иновативни стоматолошки материјали со највисок квалитет: високо естетски нано композити, атхезиви, цементи, материјали за надоградби итн.

1

PANAVIA V5 CEMENT e двојнополимеризирачки (светлосно и /или самополимеризирачки), ослободува флуориди, рентген контастен, самоврзувачки цемент кој има висока механичка стабилност.

ИНДИКАЦИИ: за цементирање на коронки, мостови, инлеј, онлеј, ламинати, протетски реставрации на импланти, колчиња. Се употребува за цементирање на изработки од : керамика (литиумдисликат, цирконија), хибриднакерамика (na pr.Estenia C&B), композитни смоли, метал.

ПРЕДНОСТИ И КАРАКТЕРИСТИКИ

-          ГОЛЕМА ЦВРСТИНА И СИЛНА ВРСКА СО ЗАБНАТА СТРУКТУРА

PANAVIA V5 ЗАБЕН ПРАЈМЕР – на база на MDP атхезивен мономер – катализатор кој ја зголемува хемиската врска со забот и не е потребна дополнителна светлосна полимеризација

PANAVIA V5 ПРАЈМЕР ЗА КЕРАМИКА – содржиMDP атхезивен мономер и ϒ- MPS силан мономер

-          ВИСОКОЕСТЕТСКИ – достапен во 5 стабилни нијанси (не се менуваат во влажна средина)
-          ЕДНОСТАВНА АПЛИКАЦИЈА – Automix – двокоморен шприц
-          ОДЛИЧНО РАБНО ЗАТВОРАЊЕ
-          ОСЛОБДУВАЊЕ НА ФЛУОР
-          ЛЕСНО ОСТСТРАНУВАЊЕ НА ВИШОКОТ

 PANAVIA SA CEMENT PLUS


Само атхезивен и само нагризувачки двојно полимеризирачки композитен цемент достапен во Automixи Handmix – економично пакување.

ПРЕДНОСТИ И КАРАКТЕРИСТИКИ:

-          СИЛНА АТХЕЗИВНА МОЌ
-          СТАБИЛЕН НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА
-          СКРАТЕНО ВРЕМЕ НА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА – 10 сек
-          На база на MDP атхезивен мономер
-          Награден од DENTAL ADVISOR со 5 +++++ за најдобар цемент

2CLEARFIL MAJESTY™ ES-2
-    Premium високо естетски нанокомпозит
-    Единствен композит со одобрение од  VITA концепт за избор на нијанса на боја
-    Природни нијанси кои се вклопуваат со околната структура на забот
-    Употреба само на една нијанса, без комбинирање на повеќе слоеви за добивање на посакуваната нијанса благодарејќи на иновативната LD (Light diffusion) технологија
-    Транспаренција слична на природен заб
-    Подолго време за работење и моделирање на полнењето
-    Полирање до висок сјај
-    Универзален композит – за предни и задни заби
-    Стабилност на боја после полимеризација
-    ИНДИКАЦИИ : директни реставрации класа  I – V, директна изработка на ламинати, корекција на форма и позиција на заби, затворање на дијастема, фрактури на заб, реставрација на фрактурирани коронки/мостови
-    Достапни :
Classic (A1,A2,A3, A3,5) и Premium (А1Е, А2Е, А3Е, А3.5Е, А1D, A2D, A3D, A3.5D) нијанси

CLEARFIL MAJESTY ™ POSTERIOR
- Одлични физички карактеристики - филер со 92% нано честички алуминиум и глас керамички компоненти
- Голема отпорност на трошење
- Не значителна полимеризациона контракција и ниска термичка експанзија
- Достапен во 6 нијанси
- Композит со највисок процент на неоргански филер во составот
-    ИНДИКАЦИИ : директни реставрации класа  I – V, директна изработка на ламинати, корекција на форма и позиција на заби, затворање на дијастема, фрактури на заб, реставрација на фрактурирани коронки/мостови

CLEARFIL MAJESTY ™ Esthetic
-    Идеален светлосно полимеризирачки композит за високо естетски реставрации на фронтални заби
-    Содржи нов органски филер -висока транспаренција, одлична дифузија на светлината, радиоконтасност и полорање до висок сјај
-    Содржина на филер 78wt%, 66Vol%  
-    Не значителна полимеризациона контракција( 1.9Vol%)
-    НАГРАДЕН ОД Dental Advisor со 5+++++
-    ИНДИКАЦИИ : директни реставрации класа  I – V, директна изработка на ламинати, корекција на форма и позиција на заби, затворање на дијастема, фрактури на заб, реставрација на фрактурирани коронки/мостови

CLEARFIL™ S3 BOND PLUS
-    Еднокомпонентен светлосно полимеризирачки атхезив- без протресување, мешање, втријување или повеќекратна апликација
-    Одлична врска со дентин и емајл благодарение на MDP технологијата отпорна на влажност
-    Без пострестваративна чувствителност
-    Ослободува флуориди
-    ИНДИКАЦИИ: Директни реставрации во комбинации со светлосно – полимеризирачки композити
-    За запечатување на кавитети пред реставрирање
-    Третман на експонирани забни корени
-    Интраорална репарација на фрактурирани реставрации од керамика, хибридна керамика или композитни смоли
-    Третман на површина на протетски реставрации од керамика, хибридна керамика или композитни смоли
-    Третман на колчиња
-    Цементирање на колчиња со двојно полимеризирачки композити
-    Надоградување на колчиња со светлосно полимеризирачки композити

Planmeca

Planmeca

Planmeca Digital Perfection
Лидер во светот на дигиталната технологија

BROJ 1

Planmeca Pro X      
•    НАЈДОБАР, НАЈБРЗ, НАЈПРЕЦИЗЕН  дигитален рентген апарат во светот
•    Лесно брзо и прецизно позиционирање на апаратот
•    Остри и високо контрасни снимки без артефакти
•    МИНИМАЛНА доза на радијација – 25% помала од АС генератори
•    Еднставен за употреба со предпрограмирани брзи пдесувања
•    Интраорален HD ProSenzor со 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА
•    Робустен и издржлив кабел на сензорот
•    Херметички заштитен – лесна контрола од инфекции
•    Едноставно магнетно поврзување на сензорот со RTG
•    Tеоретска резолуција 33lp/mm
•    Вистинска Резолуција (HD)≥20lp/mm
•    Planmeca Romexis  - Софтвер

BROJ 2

Planmeca Pro One  дигитален панорамикс- апарат со широки дијагностички можности и висок супериорен квалитет
2D РЕНТГЕН АПАРАТ СО НАЈИНОВАТИВНИТЕ ПЕРФОРМАНСИ
•    AUTOFOCUS алгоритам – користи соодветни анатомски точки – овозможува прецизни и јасни панорамски снимки – без потреба за повторно снимање
•    Најголем избор на форми (9) и големини на вилиците на пациентот
•    КОМПЕНЗАЦИЈА на сенката на ‘рбетниот столб со забавеното движење на сензорот
•    НАЈМАЛА  доза на радијација поради кратката експозиција 2-9,8 сек, и пониска струја на андодата 2-7 мА и волтажа 60-70кV
•    Голем избор на програми 6основни: стандардна панорамска- можност за надоградба на implant planning modul, Lateral TMJ, PA TMJ, PA Sinus, нагризна, хоризонтално и вертикално сегментирање (2X5) + 6 напредни
•    Можност за снимање на помали регии и детски модул во секоја програма (помала доза на зрачење)
ProMax 2D S2/S3             со можност за надоградба во 3 D

broj 4

PLANMECADigital perfection
PLANMECA ProMax 3D CBCT
Модул за УЛТРА НИСКА ДОЗА на радијација со редукција до 75% до 14,7 µSV ефективна доза за пациентот
Иновација – пониска доза на зрачење и од панорамска снимка
PlanmecaProMax 3Dапаратите  користат CBCT – Дигитална компјутеризирана томографија со конусно зрачење со што продуцираат  тродимензионални РТГ снимки. Панорамските и целафалометриските техники се користат за добивање на дводимензионални РТГ снимки. КАРАКТЕРИСТИКИ
•    Planmeca ProMax платформата има патентирана SCARA3 конструкција.Движењата овозможуваат прецизно лоцирање на волуменот на снимката, а со тоа и прилагодување на големината на волуменот.
•    Напредните програми за спојување овозможуваат ниска доза на зрачење, голем волумен на снимање преку селекцијата и означувањето на дури и до 3 хоризонтални волумени. Софтверот Planmeca Romexis автоматски ги спојува еднаш снимените 3D волумени.
•    Пулсирачката експозиција која е прецизно синхронизирана со снимањето, овозможува кратка и ефективна експозиција и ниска доза на радијација
•    Planmeca AINO – Adaptive Image Noise Optimizer – ја отстранува бучавата при снимањето без да се намали квалитетот на деталите на снимката
•    Planmeca ARA – Artefact Removal Algorithm – ги намалува артефактите од високо контрастните објекти
•    Модулот за Ултра ниска доза – Ultra Low Dose mode – ја намалува дозата на зрачење на пациентот на минимум
•    Planmecaе првиот производител кој комбинира 3 различни типови на 3D податоци во еден апарат – CBCT снимки, 3D – фотографија на лице и 3D скен на отпечатоци и модели
•    Панорамски снимки можат да се снимаат со истиот апарат. Smart Pan системот го користи истиот 3Dсензор и за 2D панорамско снимање.

Различни модули за секоја индикација: LOW DOSE, Normal, High Definition, Braces, High Resolution, Endodontic

broj 5

PLANMECA Compact I Classic /I Touch
НАЈПРОДАВАНИОТ МОДЕЛ ВО СВЕТОТ
ПРЕКУ 40.000 КОРИСНИЦИ

-    Единствен ергономски лебдечки дизајн со најмала зафатнина
-    Едниставна за користење
-    Лесен пристап до пациентот
-    Анатомски облик на наслонот за грбот и главата
-    Вградена високоеластична мемори пена – маскимална удобност на пациентот
-    Единствена столица со интегриран систем за контрола на инфекција – на системот за аспирација и инструментите
-    Управување на столицата и инструментите преку мултифункционална педала
-    5 позиции за инструменти на конзолата
-    Интегриран PlanmecaMinetto LED микромотор, фибероптичко турбинско црево и Luzzani Ergo пустер
-  LED рефлектор PlanmecaSingLed (5W) со активација на сензор CRI >85, Фокусирачки ефект кој спречува предполимеризација на стоматолошките   материјали

Whitesmile

whitesmile

White Smile GmbH е единствена специјализирана  компанија  во Европа за производство на препарати за професионално  белеење на заби, основана во 1994 год.
Во својата програма White Smile нуди широка палета  на производи за професионално белеење во стоматолошка ординација без и со употреба на лампа за белеење Whitening Lamp XG, како и за домашна употреба и нега на заби.
ПРОИЗВОДИ:

ПРОФЕСИОНАЛНО БЕЛЕЕЊЕ
slika 1 1

POWER WHITENING YF 40% - Гел за екстра моќно белеење, 40% Hydrogen peroxide сместен во двокоморен шприц за едноставна апликација, заштита за гингива, After whitening mouse – паста за после белеење на база на ксилитол и флуор за превенција од чувствителност. Овозможува обелување дури и до 9 нијанси.


ДОМАШНО БЕЛЕЕЊЕ
slika 2 2

HOME WHITENING – достапен во концентрации од  10%, 16% и 35% Carbamide peroxide. Доаѓаат во пакување од 1,2мл или 3мл. Се употребуваат во домашни услови со индивидуално изработени ретејнери. Совршено за употреба по професиналното белеење.

Geossoft

geosoft logo

Geosoft Dentе водечка компанија на полето на Руската ЕНДО технологија и најголем производител на ЕНДОМОТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ АПЕКСЛОКАТОРИ, УРЕДИ ЗА ТОПЛА ОПТУРЦИЈА НА КАНАЛИ итн. Нивната дејност е насочена кон развој и дизајн на апарати за современа ендодонција. Истите се карактеризираат со ергономски дизајн, висока прецизност,  и едноставна  употреба .

SLIKA 1


NANO EST/     ENDOEST APEX 02-C
Софистицирани уреди  за прецизно одредување на должината на коренскиот канал (локализацијата на апикалниот отвор). Напредната дигитална технологија која е базирана на системски софтвер ги декодира сигналите кои се враќаат од коренскиот канал како резултат на електричен стимулус испратен кон апикалниот отвор.
КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДНОСТИ:
1.    Прецизно мерење на апикалното стеснување во различни услови на каналот – сув, влажен и со крварење  преку автоматско прилагодување на мерлива струја. Прецизноста е во рамки од 0.1 мм од апексот
2.    Постава на самиот пациент, во видлива регија на докторот, со што лесно се следи процесот на мерење (NANO EST)
3.    Звучен сигнал – се појачува и ја зголемува фрекфенцијата како се доближува до апикалното стеснување.
4.    Кратки кабли – нема прекинување на сигналите
5.    Мала димензија (NANO EST)
6.    Додатоци кои се автоклавираат
7.    Заштеда на енерија (power saving mode) – автоматски се исклучува доколку не го употребувате
8.    Батерија со долга трајност
9.    Голем LCD екран  (ENDOEST APEX 02 – C)
10.  Дигитална, графичка, светлосна и звучна сигнализација на измерените резултати
11.  Попрецизно мерење според типот на раствор кој се употребува за иригација на каналите – Натриум хипохлорит, EDTA, Хлорхексидин (ENDOEST APEX 02 – C)

SLIKA 2

ENDOEST MOTOR MINI AL (APEXOLOCATION)
Безжичен  едномоторсо ергономски дизајн, едноставен за употреба,  за сигурна и современа машинска обработка   на коренски канали.
ПРЕДНОСТИ:
1.    ВГРАДЕН АПЕКСЛОКАТОР – кога ќе го достигне апикалниот отвор на коренот автоматски запира и автоматски се враќа во обратна насока што овозможува сигурна и прцизна обработка. Звучна сигнализација кога проширувачот ќе го достигне апикалниот отвор
2.     Избор на 5 различни препрограмирани  брзини/торк на работа
3.    ВГРАДЕНО LED СВЕТЛО – поголема видливост и во недостапни регии
4.    Колењак со мала глава и подвижност од 360 степени – произведен од Faulhaber Company (Switzerland)
5.    Моќен Li-Po акумулатор – можност за работа и на над 30 пациенти
6.    Голем дисплеј на кој се следат избраните подесувања

Tor Vm

tor vm

se111

TOR VM  e компанија основана во Москва  1999 год и е производител на иновативни и практични додатоци кои се употребуваат во секојдневната стоматолошка пракса за изработка на анатомски раставрации. Истата зазема водечка позиција на рускиот пазар а и ширум светот. Нуди висококвалитетни производи по најконкурентни цени.

ПРОИЗВОДИ:
СЕДЛОВИДНИ МЕТАЛНИ МАТРИЦИ – овозможуваат одлична контактна точка и природен облик на забот при реставрација, без меѓупростор и гингивална стапалка ( дебелина 0,05мм)
-    СЕТ СЕДЛОВИДНИ МАТРИЦИ – 36 пцс – 18 пцс - контурирани седловидни матрици, 9 пцс - контурирани седловидни матрици со меѓупростор, 9 пцс - рамни седловидни матрици во три различни големини (S, M, L) и 1 еластичен држач
-    РЕФИЛ СЕДЛОВИДНИ КОНТУРИРАНИ МАТРИЦИ (S, M, L) – 12 пцс
-    РЕФИЛ СЕДЛОВИДНИ КОНТУРИРАНИ МАТРИЦИ СО МЕЃУПРОСТОР (S,M,L) – 12 пцс
-    РЕФИЛ СЕДЛОВИДНИ РАМНИ МАТРИЦИ (S,M,L) – 12 пцс
IVORY КОНТУРИРАНИ МАТРИЦИ – за употреба со класичниот држач по IVORY
-    РЕФИЛ 12 пцс – Големина 1, 3 или 4 , (дебелина 0,05 мм)
СЕКЦИОНАЛНИ МАТРИЦИ – за употреба со прстенест држач, контурирани
-    РЕФИЛ 10 пцс – Големина -  SMALL, MEDIUM, LARGE, (дебелина 0,035мм, цврсти)
МЕТАЛНА ТРАКА ВО РОЛНА , ТРАНСПАРЕНТНА ТРАКА ВО РОЛНА
ПОЛИРАЊЕ И ФИНИШИРАЊЕ
-    СЕТ – 75 пцс траки за полирање и 48 пцс дискови за полирање со различна грубост
-    Дискови за полирање – 40 пцс
-    Траки за полирање – 25 пцс
СЕТОВИ ТРАНСПАРЕНТНИ КОРОНКИ – ПРЕДНИ, ЗАДНИ И МЛЕЧНИ ЗАБИ

Frank Dental

frankdental1

FRANK DENTAL  Germany - е светски познат бренд  специјализиран за  производство на ротирачки инструменти за стоматологија и забна техника. Нивните производи ги исполнуваат сите светски стандарди за квалитет и се карактеризираат со долотрајност, прецизност и ефикасност.
ДИЈАМАНТСКИ БОРЕРИ – 3 слоен налеп на дијамантска прашина, различни форми и големини
Достапни во различна гранулација – многу груба, груба, средна, фина, екстра фина и ултра фина

дијамантски борери

1.    БОРЕРИ ЗА ОТВАРАЊЕ И ОФОРМУВАЊЕ НА КАВИТЕТИ
2.    БОРЕРИ ЗА ПРЕПАРАЦИЈА

luge

3.    БОРЕРИ ЗА ДЕМОНТИРАЊЕ  ЦИРКОНИУМ


КАРБИДНИ БОРЕРИ – изработени од Тунгстен карбид - трајни, ефективни и нерѓосувачки
1.    Борери за чистење кариес
2.    Борери за демонтирање метал – керамички коронки

задемонтирање

3.    ХИРУРШКИ БОРЕРИ

хирургија

Cavex

cavex

YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

CAVEX е Холандски бренд кој е производител на широка програма стоматолошки материјали уште од 1908 год. Материјалите се карактеризираат со висок квалитет и ги исполнуваат барањата и потребите на стоматолозите во нивната секојдневна пракса.

ПРОИЗВОДИ:

11АЛГИНАТИ
•    TULIP – економично решение, цврст отпечаток, одлична компатибилност со гипс, време на стврднување - 1.30 мин, пријатен вкус на пеперминт
•    CAVEX COLOR CHANGEединствениот алгинат во светот кој поседува 9 дена димензионална стабилност, прецизност и до 25 микрометри, две функционални промени на бојата – крај на врме за мешање и крај на врме на стврднување, брзо стврднувачки – 1 мин во устата на пациентот (Dental advisor)

22

ЦЕМЕНТИ
•    CAVEX TEMPORARY CEMENT – двокомпонентен, самоврзувачки цемент за привремено цементирање на индиректни протетски изработки, без еугенол, лесно се отстранува од изработките ( dental advisor)
•    CAVAX GLASIONOMER CEMENTбиокомпатибилен цемент кој испушта флуориди, со висока цврстина и отпорност на притисок , РТГ контрастен, за трајно цементирање на протетски изработки

    КОМПОЗИТИ  - CAVEX QUADRANT UNIVERSAL  LC
Нанохибриден композит кој благодарејќи на иновативната технологија на Бариум гласс честички во полнилото се одликува со одличен камелеон ефект. Погоден е за употреба и во фронтална и во бочна регија. Поседува висока цврстина и отпорност на трошење. Има природна флуоресценција и збогатен е со суб микронски честички. Не содржи Bisphenol A.s5 logo

ул. Фредерик Шопен бр.12

1000 Скопје, Македонија